Header Ads

ads hotgai

Trang Nguyen - Vietnam's Next Top Model

Link : Facebook.com/BabieTrang


Model tại Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model, Mùa thi 7
Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Độc thân
Đã tham gia Tháng 10 2013
Có 302.845 người theo dõi


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.